top of page

אם בישראל / הרב יוסף קלנר

מעלת האישה בישראל אל מול הזלזול בדמות הנשית בתרבות הכללית​​​​​​​

 

במאמר זה מברר הרב יוסף קלנר את עניינה של הנשיות בישראל. במאמר שלפניכם הולכת ומתבררת דמות ה'אֵם' כדמות האידיאלית העליונה, אשר לאורה עלינו לחנך את בנותינו, ומתוך כך לבנות בתים נאמנים בישראל. המאמר עוסק בבלבול המצוי כיום בחברה ביחס לערכה של הנשיות ותפקידה של האישה, בלבול המוביל ליחס משפיל לדמותה ולטשטוש זהותה הנשית. מתוך הדברים עולה הקריאה לתרבות הישראלית, לחזור ולהוביל את האנושות, לשוב אל ערכה האמתי והאותנטי של הנשיות, ולהציב כמופת את דמותה העליונה של ה'אֵם בְּיִשְׂרָאֵל'.

אם בישראל

10.00 ₪מחיר
    bottom of page