top of page

אג'נדה צבאית / הרב יגאל לוינשטיין

כיצד תפיסת המגדר חודרת אל תוך צבא העם

 

בחוברת שלפניכם, מתאר בקצרה הרב יגאל לוינשטיין את תפיסת העולם הפוסט-מודרניסטית וערך השיוויון שבמרכזה. המאמר סוקר את שלבי התפתחות הפמיניזם, על שלושת שלביו- שבצורתו הנוכחית הוליד את 'תאוריית המגדר'. משמעות המושג 'מגדר' הוא, זהות פסיכולוגית שאינה קשורה בזהות הביולוגית. אג'נדה קיצונית זו מפרידה בין גוף לנפש. לפי אג'נדה זו, האופי הנפשי אינו מולד אלא נקבע בגלל מוסכמות חברתיות וממילא ניתן לשינוי. מסמכים רשמיים של צה"ל מלמדים כי הצבא בחר לאמץ אג'נדה רדיקלית זו ולהטמיע אותה בצבא כולו. קביעה זו, אימוץ אג'נדה רדיקלית שאינה מוסכמת בחברה, ובתחום שאינו נוגע כלל לביטחון ישראל, פוגעת באחדותו של צבא העם.

אג'נדה צבאית

10.00 ₪מחיר
    bottom of page