top of page
T.png

"מארבע רוחות בואי הרוח ופחי בהרוגים האלה ויחיו..." (יחזקאל לז)

 

אחרי אלפיים שנות גלות, למעלה ממאה שנות ציונות ושבעים שנות עצמאות – עם ישראל מוצא עצמו חי חיים נוחים ושלווים, אולי כפי שלא חי מעולם. מדינה קטנה עם כלכלה משגשגת, מעצמת הייטק מבוקשת, חיי רווחה וצבא מהטובים בעולם.

במקביל לאותם חיי נוחות ושלווה, בעשרות השנים האחרונות מוצאים אנו  את עצמינו מתמודדים עם אידאולוגיות ודעות מקולקלות אשר יובאו מ'תרבותם' של עמי המערב ומאיימות לפורר את מדינתנו מבפנים, ולהעלים ולבטל את חזוננו הגדול – חזון הנביאים.

ברור הדבר כי גם אובדן הדרך והשבר הערכי הגדול אותו אנו חווים, הינו חלק מתהליך בירור זהות עמוק. תהליך בירור עליו ניבאו לנו נביאי ישראל, אשר בסופו יוביל את עם ישראל  לחזור ולהתוודע לעצמיותו ולתורתו - לחיות את רוחו ומסורתו עתיקת היומין ביתר שאת.

 

תנועת 'בואי הרוח' שמה לעצמה למטרה את העיסוק בתודעה ייעודית – יהודית.

מטרתנו להפיח רוח יהודית ישראלית מקורית בדרך של הפצת תכנים תורניים בנושאים ערכיים בצורה מבוררת, עמוקה ורצינית.

כוונתנו למלא את החלל העמוק אותו יוצרים, במכוון או שלא במכוון, אמצעי התקשורת, ולאפשר לציבור הרחב מפגש ישיר ואמתי עם תכנים בית מדרשיים חיים שאין הוא זוכה לפגוש בחיי היום-יום.  

במסגרת פעילות התנועה הוקם גם מכון בו שוקדים על הוצאה לאור והפצה של תכנים אשר בוררו ונכתבו על ידי תלמידי חכמים בנושאי ליבה המעסיקים את החברה הישראלית.

רצוננו לייצר ולהציג תכנים איכותיים, בסגנון המובן לציבור הרחב, שיתמודדו עם השאלות העומדות במרכז סדר היום הציבורי (אולם לא מתוך לחץ הנובע משעבוד אל הנורמות התרבותיות המקובלות) ולהגישם ישירות באמצעי המדיה השונים.

כוונתנו להפיץ את תוצרינו לכל דורש ללא תשלום – באתרי האינטרנט, ברשתות החברתיות וכן במדיה המודפסת.

תחת יד המכון פורסמו כבר החוברות:

'אג'נדה צבאית' – הרב יגאל לוינשטיין.

'אם בישראל' – הרב יוסף קלנר.

'המשפחה שלנו' – הרב יגאל לוינשטיין.

'משפחות חדשות' – הרב יגאל לוינשטיין.

'קורונה ופוסטמודרנה' – הרב יגאל לוינשטיין.

'להיות גיבורים' – הרב יגאל לוינשטיין.

'מפת הדרכים למבוך הפוסטמודרני' – הרב יגאל לוינשטיין.

רוצים להיות שותפים?

כל חומר שאנו מוציאים לאור ומפיצים חינם לכל דורש מסתכם בעלויות של עשרות אלפי שקלים. מוזמנים לקחת חלק.

להקדשות

בחוברות הבאות

התקשרו או השאירו הודעה:

055-6884537

שגרירים ברשת!

הצטרפו לקבוצות הווצאפ של 'בואי הרוח' והיו שותפים בהפצת חוברות חדשות וקמפיינים של המכון

A.png
B.png
C.png
whatsapp-png-whatsapp-logo-transparent-5
bottom of page